ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS

Projektu siekiama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą – investuoti į saulės energijos elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai nyksta, o jų naudojimas kenkia aplinkai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra yra patraukli tradicinės energetikos alternatyva.

Projekto tikslas – atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo didinimas.

Projekto veiklos – UAB „Vonin Lithuania“ įdiegs energijos efektyvumo priemones – saulės elektrinę ir sieks, kad visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarytų 270 MWh/per metus.

Bendra projekto vertė 243 134,00 Eur, iš kurių 122 104,03 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas pradėtas 2023 m. liepos 25 d. ir bus įgyvendintas iki 2025 m. liepos 31 d.

ALTERNATYVAUS KURO DIEGIMAS

Projektu siekiama iškastinį kurą pakeisti alternatyviuoju, tuo prisidedat prie klimato kaitos švelninimo, kadangi tokiu būdu mažinama CO2 emisija. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, iškastinio kuro ištekliai nyksta, o jų naudojimas kenkia aplinkai. Alternatyvaus kuro naudojimo plėtra mažina priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Projekto tikslas – mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį, keičiant jį alternatyviuoju, bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį įmonės veikloje.

Projekto veiklos – UAB „Vonin Lithuania“ įdiegs šilumos siurblius naudojančius geoterminę energiją ir sieks sumažinti išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ne mažiau nei 31 %.

Bendra projekto vertė 368 000,00 Eur, iš kurių 312 800,00 Eur skirta iš Teisingos pertvarkos fondo.

Projektas pradėtas 2024 m. vasario 26 d. ir bus įgyvendintas iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.