ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS

Projektu siekiama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą – investuoti į saulės energijos elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai nyksta, o jų naudojimas kenkia aplinkai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra yra patraukli tradicinės energetikos alternatyva.

Projekto tikslas – atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo didinimas.

Projekto veiklos – UAB „Vonin Lithuania“ įdiegs energijos efektyvumo priemones – saulės elektrinę ir sieks, kad visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarytų 270 MWh/per metus.

Bendra projekto vertė 243 134,00 Eur, iš kurių 122 104,03 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas pradėtas 2023 m. liepos 25 d. ir bus įgyvendintas iki 2025 m. liepos 31 d.